Hoe innovatie fysieke klachten door werk kan voorkomen

Onderzoek van LOCOmotion laat potentie van esense zien. Fysieke overbelasting vormt een groot probleem bij werk in de gezondheidszorg. Veel zorgmedewerkers hebben te kampen met fysieke klachten die vaak het gevolg zijn van veelvuldig tillen en zorgzwaarte van patiënten. Gezien het toenemende aantal patiënten met overgewicht en ouderen die steeds meer zorg nodig hebben, is de verwachting dat het werk in de zorg de komende tijd nog zwaarder zal worden. Praktijkgericht onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau LOCOmotion laat echter zien dat de innovatieve esense ‘power assist’ voor tilliften het risico op klachten aan het bewegingsapparaat kan verminderen, de kwaliteit van de zorg helpt verbeteren en, ook belangrijk, een bijdrage kan leveren aan kostenbesparingen in de zorg.

Lees  hier voor het volledige artikel.

Voor meer informatie over esense bezoek de website esense-moves.