Skip to main content
Case

Mofixx – precisie innovatie in de OK

By februari 28, 2019januari 30th, 2024No Comments

Ergonomisch werken in de OK

UMC Utrecht en Indes hebben in samenwerking een research project uitgevoerd rondom verbeteringen in minimaal invasieve chirurgie. Binnen dit onderzoek is onderzocht of het door UMC Utrecht ontwikkelde laboratorium prototype van kansrijk was om door te ontwikkelen naar een commercieel product. Het prototype was door UMC Utrecht reeds opgebouwd en getest op klinische bruikbaarheid. Indes heeft het prototype onderzocht op de mogelijkheden van usability en om het seriematig te produceren.

“Indes is de partner in ontwikkelvraagstukken van innovaties die de zorg makkelijker maken. Zij versnelt het ontwikkelproces door haar gebruikersgerichte en ketenoverstijgende aanpak.”

 

Evert Jan Klip
Mofixx

Vraag

Is het klinische prototype kansrijk als product concept en is het haalbaar hiervan een rendabel medical device met CE-goedkeuring te produceren en vermarkten?

Deze vraag is opgesplitst naar de volgende deelvragen:

 • Lost het een significant marktprobleem op en is er een aantoonbare marktbehoefte waarop een kansrijke businesscase valt te bouwen?
 • Sluit deze oplossing aan op de technologische ontwikkelingen rondom devices en speelt het in op de schaarste aan OK-assistenten?
 • Welke ontwikkel-, productie- en certificeringsinvestering is daarvoor nodig?

Aanpak

Het technische usability concept is opgesplitst in een her-te-gebruiken arm en een set (tray) met disposable (single patient use) componenten. Doelstelling was om sterilisatie van delen te voorkomen; een ease-of-installation te realiseren én een ease-of-use tijdens procedures zodat de user experience het gewenste WOW-effect oplevert. De users zijn de OK-assistent die de cameraopstelling gereed maakt en de chirurg die er tijdens de operatie (procedure) mee werkt.

Verder heeft Indes een businessplan opgesteld voor het benaderen van investeerders om een nieuwe onderneming op te richten. Hiermee is Mofixx B.V. ontstaan, waarbij naast Indes de Friesland Zorg Participaties en van Straten Medical als investeerders zijn ingestapt.

Resultaat

 • Klinisch prototype doorontwikkeld tot een gevalideerd high end product Mofixx
 • Financiering en separate organisatievorm gecreëerd voor ontwikkeling, productie en sales
 • Succesvol kwalitatief hoogwaardig ontwikkel- en productieproces voor de Mofixx arm en Mofixx trocar
 • Succesvolle praktijkcases en uitrol van Mofixx binnen OK’s van verschillende ziekenhuizen
Daag ons uit!

Samenwerken aan producten die écht impact maken?

  Daag ons uit!

  Onze experts helpen
  je graag verder.