TMSi – Mobiel meet systeem

Het Polygrafie Systeem is een draagbaar meetsysteem voor slaap-, epilepsie- en neurologisch onderzoek. Het systeem bestaat uit een input- en een opslagmodule. Alle signalen die bij de patiënt worden gemonitord worden opgevangen en verwerkt.

Indes heeft het integrale productconcept en user interface ontworpen op basis van de gestelde producteisen. Vervolgens heeft Indes het totale ontwikkelproces van alle behuizingen begeleid, vanaf de haalbaarheidsstudies tot en met de levering van de serie. Een belangrijk resultaat is de gunstige kostprijs welke gerealiseerd is door onderdelen meerdere keren te gebruiken en het aantal unieke delen te reduceren. Hierbij is de mogelijkheid om producten op maat te leveren behouden. Met deze producten heeft TMSi haar internationale reputatie versterkt.